ZDRAVOTNÍK - podzim 2018 (otevřený kurz)

20.10.2018 - 25.11.2018

Kombinovaný kurz akreditovaný MŠMT má teoretickou část realizovanou individuální přípravou v e-learningu a prezenční část ve formě jedné čtyř denní akce. Prezenční akce kurzu se koná v termínu 22. 11. – 25. 11. 2018 v Hlavatcích.

Pro pedagogy je kurz akreditovaný jako DVPP(č. j. MSMT-32732/2016–2–1006), pro další zájemce z řad veřejnosti je kurz akreditovaný jako rekvalifikační kurz (č. j. MSMT-32652/2016–1/739).

Pozvánka na akci je zde.

Pokud máte zájem o zaslání závazné přihlášky, vyplňte prosím kontaktní formulář.