Co nabízíme

První pomoc

V této oblasti jsme:

První pomoc prožitkem

Vzdělávání pracovníků a žáků škol v oblasti první pomoci

Mikrosvět

V této oblasti jsme:

Praktický průvodce mikrosvětem

Náměty pro praktické úlohy s využitím mikroskopu

Další nabídka

Další vzdělávací akce na míru podle požadavků zadavatele – pro školy, další subjekty i veřejnost.


icon

Adaptační pobytové programy


icon

Výuka jazyků prožitkem


icon

Přírodovědný kurz


icon

Matematika nejen s počítačem


icon

Zážitkové programy


icon

Exkurze do mikrosvěta


icon

Rodinné hry