Co se chystá


Angličtina žádná dřina - TURISTICKÁ 2. turnus (otevřený kurz)
6.10.2017 - 8.10.2017

Pro ZŠ i SŠ – možno zařadit do projektu ŠABLONY pro ZŠ a SŠ (DVPP – Cizí jazyky) Maloformátový konverzační kurz angličtiny pro dospělé – maximálně 8 účastníků. Akce je akreditovaná v systému DVPP MŠMT.

Praktický průvodce mikrosvětem - DVPP - základní modul (otevřený kurz)
26.10.2017

Pro SŠ – možno zařadit do projektu ŠABLONY pro SŠ (DVPP – Polytechnické vzdělávání). Akce je akreditovaná v systému DVPP MŠMT. Jednodenní seminář zaměřený na práci s mikroskopickou technikou a přípravu laboratorních úloh s mikroskopem pro učitele přírodopisu a biologie.

Zdravotník zotavovacích akcí - podzim 2017 (otevřený kurz)
2.10.2017 - 5.11.2017

Kombinovaný kurz akreditovaný MŠMT má teoretickou část realizovanou individuální přípravou v e-learningu a prezenční část ve formě jedné čtyř denní akce.

První pomoc prožitkem - POUČENÝ (MA-DONA - uzavřený kurz)
13.11.2017 - 2.12.2017

Další kurz typu POUČENÝ – 1,5 denní pobytové akce, které předchází studium e-learningu připravujeme na podzim na objednávku pro společnost MA-DONA s.r.o., Tábor.