ZDRAVOTNÍK - jaro 2018 (otevřený kurz)

5.3.2018 - 8.4.2018

Kombinovaný kurz akreditovaný MŠMT má teoretickou část realizovanou individuální přípravou v e-learningu a prezenční část ve formě jedné čtyř denní akce.

Pro pedagogy je kurz akreditovaný jako DVPP, pro další zájemce z řad veřejnosti je kurz akreditovaný jako rekvalifikační kur­z.

Osvědčení o absolvování opravňuje k působení v roli zdravotníka na zotavovacích akcích pro děti a mládež (lyžařské kurzy, školy v přírodě, lyžařské kurzy apod.).

Pozvánka na akci.