Úvodem

Na základě našich pedagogických zkušeností víme, že není pro učitele běžné české školy jednoduché zajistit pro své žáky po všech stránkách kvalitní pobytovou akci.

Není proto divu, že lze za obecný trend označit skutečnost, že pobytové akce, kurzy a jiné aktivity z českého školství mizí. Nelze se divit učitelům, kteří na sebe nechtějí obrovský objem práce „navíc“ a velikou odpovědnost, která s pobytem se studenty mimo trvalé bydliště souvisí, přebírat. Je nutné dodat, že řada učitelů na sebe tato „břemena“ bere a řada z nich i vytrvá a poskytuje svým žákům zážitky, na které se mnohdy nezapomíná celý život.

Naše OS má za cíl pomoci v této situaci všem stranám.

  • žákům zajistit, že se kurzy, výlety, exkurze aj. pobytové aktivity nestanou pouze něčím, o čem budou slýchat jen z vyprávění svých rodičů
  • učitelům pomoci při zajištění, organizaci a přípravě obsahu takovýchto akcí dle konkrétních potřeb školy, třídy, pedagoga
  • školám a školským zařízením ulehčit často nelehkou situaci (ekonomickou i legislativní), která je s pořádáním pobytových akcí spojena

Kromě nabídky pro školy a školská zařízení organizujeme pobytové vzdělávací a zážitkové programy i pro další subjekty. Více v sekci Co nabízíme.